Υπάρχουν μερικά σημαντικά ερωτήματα που πρέπει να εξεταστούν κατά το σχεδιασμό ενός νέου έργου, συγκεκριμένα: Είναι η ο καλός φωτισμός σημαντικός στο έργο σας; Τι είναι καλό σχεδιασμός φωτισμού και πως επιτυγχάνεται;

Published in BLOG GREEK